WDPR & Cookies

Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van de clausules en waarschuwingen in dit document.Door uw toegang tot en gebruik van de website aanvaard u zonder enig voorbehoud de juridische kennisgevingen.

Algemeen

Informatie op deze site is van algemene aard en niet bedoeld voor specifieke of persoonlijke situaties. Er dient te worden benadrukt dat op of via de site beschikbare informatie en wetgevende documenten niet kunnen worden beschouwd als een authentieke weergave van de wetteksten.

U kunt contact opnemen met de eigenaar via de contact pagina van deze site.

Gebruik van de site

De eigenaar probeert ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten voorkomen in de aan u ter beschikking gestelde informatie. Indien de informatie op de site onjuistheden bevat of indien bepaalde informatie op de site onbeschikbaar is, zal de eigenaar de grootst mogelijke inspanning leveren om dit recht te zetten. Als u fouten opmerkt in de informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld, neem dan contact op met de eigenaar via de contactpagina van deze site.

Wijzigingen

De eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de huidige algemene voorwaarden, de documenten van zijn site of de beschrijvingen in deze documenten te wijzigen.

Koppelingen naar andere websites

Links naar andere websites worden alleen voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt verlaat u deze site. De eigenaar heeft al deze externe sites gecontroleerd maar heeft er geen controle over. Om deze reden wijst de eigenaar alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot deze sites (de informatie, software of andere producten en documenten die daar worden gevonden) of met betrekking tot de gevolgen van het gebruik ervan. Als u besluit externe sites te bezoeken die aan deze site gekoppeld zijn doet u dit onder uw volledige verantwoordelijkheid.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle rechtmatigheden die verband houden met of voortvloeien uit de website zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de eigenaar zijn bevoegd om deze geschillen te beslechten.Het gebruik van deze website is niet toegestaan in landen die niet al deze bepalingen toepassen.

Uitzonderingen

Neem geen belangrijke beslissingen op basis van de informatie die via deze website wordt verstrekt! Raadpleeg een persoon met vakbekwaamheid om u specifiek advies te geven dat is aangepast aan uw situatie. De eigenaar kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld, hetzij op grond van een actie voor contractuele aansprakelijkheid of onrechtmatige daad, voor enige directe, indirecte of incidentele schade (met inbegrip van met name winstderving, verlies van spaargeld of professionele kansen, verlies van gegevens, industriële schade, inactiviteit of personeelskosten). Elk gebruik van deze website is dan ook volledig voor eigen risico van de gebruiker. Sommige landen of jurisdicties staan ​​de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toe, dus deze beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

OPMERKINGEN

Als u opmerkingen of vragen heeft over ons gegevensbeschermingsbeleid, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina van deze site. Als u deze website niet geheel of gedeeltelijk kunt onderschrijven, is uw enige remedie om het gebruik ervan stop te zetten..

Privacybeleid

Prive leven

“De Eigenaar” kan bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen.

Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving. In het bijzonder: de informatie die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt verzameld, waaronder achternamen, voornamen, adressen, telefoonnummers, e-mails en website-URL’s die u ons meedeelt, kan worden gecodeerd in geautomatiseerde gegevensbestanden. Deze gegevens kunnen door de eigenaar worden gebruikt en verwerkt met het oog op het beheer van zijn relaties met zijn internetgebruikers en -contacten, met het oog op de controle van de regelmatigheid van verschillende participatieoperaties in de onderneming van de eigenaar en om eventuele misbruiken en onregelmatigheden tegen te gaan.

Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketing-, public relations- en prospectiedoeleinden in het kader van de activiteiten van de eigenaar, door de eigenaar en zijn partners, tenzij u bezwaar maakt. Individuen hebben het recht om de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben kosteloos in te zien en ze kosteloos te laten verbeteren indien ze onjuist, onvolledig of irrelevant blijken te zijn. Personen die van dit recht gebruik willen maken, kunnen dit doen door een brief te sturen naar de eigenaar (wiens contactgegevens op de pagina contacten staan) vergezeld van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, een kopie identiteitsbewijs. Wie dat wenst, kan ook bijkomende informatie verkrijgen over de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hallepoortlaan 5-8 te 1060 Brussel 3.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

We zullen persoonlijke informatie alleen gebruiken om :

  • ons vermogen te verbeteren om u van dienst te zijn wanneer u informatie aanvraagt ​​of een verzoek indient;
  • contact met u op te nemen wanneer u ons daarom verzoekt;
  • onze producten en diensten op de markt te brengen.
  • een bestelling te verwerken als online bestellen beschikbaar is;

Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, gebruiken we deze gegevens om de betaling voor uw bestellingen te verkrijgen. Wanneer u op deze website producten van ons bedrijf koopt, worden uw creditcardgegevens beschermd door coderingstechnologieën van gespecialiseerde bedrijven waarmee wij onder contract werken.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer of uw mobiele apparaat wanneer u deze website bezoekt. De cookie bevat een unieke code waarmee uw browser kan worden herkend tijdens uw bezoek aan de website (“sessiecookie”) of bij toekomstige herhaalde bezoeken (“permanente cookie”).

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; het heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat. Cookies worden op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen in uw browserdirectory. De inhoud van een cookie bestaat over het algemeen uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke versleutelde code.

Cookies zorgen voor een over het algemeen gemakkelijkere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Daarnaast helpen ze de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of de advertenties op deze site relevanter te maken voor de bezoeker en om de website aan te passen aan de persoonlijke smaak en behoeften van de bezoeker.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken verschillende types van cookies

1/ Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om het bezoek aan onze websites en het gebruik van bepaalde delen ervan mogelijk te maken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites, om formulieren in te vullen, om bestellingen te plaatsen en om de inhoud van uw winkelmandje bij te werken (indien de webshop toegankelijk is). Evenzo, wanneer u toegang wenst tot uw persoonlijke account, zijn cookies essentieel om uw identiteit veilig te verifiëren voordat u toegang krijgt tot uw persoonlijke informatie. Als u deze cookies weigert, zullen sommige onderdelen van de website niet of niet naar behoren werken.

2/ Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die bedoeld zijn om de werking van onze websites te vergemakkelijken, het gebruik ervan voor de bezoeker aangenamer te maken en u een meer gepersonaliseerde surfervaring te geven. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die uw taalkeuze of uw klantsegment onthouden, of cookies die onthouden of u al bent uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête, zodat u niet bij elk bezoek dezelfde enquête wordt aangeboden.

3/ Prestatiecookies

We gebruiken prestatiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze websites door bezoekers, met als doel de inhoud te verbeteren, beter af te stemmen op de wensen van bezoekers en het gebruiksgemak ervan te vergroten. Zo gebruiken we een cookie die het aantal unieke bezoekers telt en een andere die de populariteit van onze pagina’s analyseert.

Beheer van cookies

In uw browserinstellingen heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te weigeren en u kunt op elk moment de cookies verwijderen die al op uw computer of op uw mobiele apparaat zijn geïnstalleerd.

Algemeen reglement van bescherming van gegevens

Naar aanleiding van de nieuwe GDPR-regelgeving moeten wij u informeren over het gebruik van persoonsgegevens.

Hoe en ? waarom ?

Onze klantgegevens worden bewaard voor facturatie, nieuwsbrief en commerciële opvolging.

E-mail adressen kunnen gebruikt worden

  • voor administratieve doeleinden (versturen van facturen, offertes, etc.)
  • voor advertenties met betrekking tot ons bedrijf

Alle gegevens worden niet gedecentraliseerd, noch verstrekt aan derden en gebruikt voor andere hierboven genoemde doeleinden.

Onze diensten en gegevensverwerking

Alle gegevens in onze systemen worden verwerkt in overeenstemming met de instructies van de klant zoals beschreven in onze huidige en bijgewerkte AVG-gegevensverwerkingsovereenkomsten.

We gebruiken encryptie om gegevens te beschermen tijdens overdracht en opslag. Deze worden opgeslagen op versleutelde schijven.

Persoonsgegevens worden alleen bewaard gedurende de tijd die nodig is om het nagestreefde doel te bereiken toen ze werden verzameld.

In overleg met de klant kunnen wij de bewaartermijn* verlengen om de volledigheid van de overdracht te controleren.

Uw privacy wordt zeer serieus genomen en wij garanderen maximale vertrouwelijkheid van uw gegevens.
(* volgens de door de regelgeving toegestane limiet)